FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

Atencions rebudes

Globalment, les atencions rebudes durant el 2020 a la Fundació Salut Empordà han estat un 21 % inferiors a les de l’any anterior, a causa de la pandèmia del coronavirus.

Sol·licituds de segona opinió mèdica
4,9 % (14)
Consultes relacionades amb la Covid-19
7,3 % (21)
Consultes sobre el Document de Voluntats Anticipades
1,7 % (5)
Consultes sobre documentació clínica
5,6 % (16)

Distribució de les reclamacions

Principals motius de queixa d’organització i tràmit

Demora per intervenció quirúrgica
32,4 % (60)
Desacord amb la normativa de visites i acompanyants
5,4 % (10)
Demora per visita mèdica
23,2 % (43)
Demora per proves complementàries
10,3 % (19)
Demora per atenció a Urgències
4,3 % (8)
Pandèmia del coronavirus
11,4 % (21)

HOSPITAL DE FIGUERES

Atencions rebudes

Respostes de les reclamacions abans de 15 dies
86 %
Taxa de reclamacions rebudes a hospitalització
0,6 %
Taxa de reclamacions rebudes a Urgències
0,86 %

Resultats de l’enquesta d’hospitalització d’aguts

Grau de satisfacció
9,3 %
Fidelització
91,89 %

CENTRE SOCIOSANITARI BERNAT JAUME

Atencions rebudes

Respostes de les reclamacions abans de 15 dies
100 %
Taxa de reclamacions rebudes a Internament
0,08 %

ABS L’ESCALA

Atencions rebudes

Respostes de les reclamacions abans de 15 dies
58,6 %
Taxa de reclamacions rebudes per 1.000 habitants
1,9 %