24
Evolució del nombre de residents
79
Evolució de les rotacions dels estudiants en pràctiques
19
Nombre de sessions clíniques de residents
18
Nombre d’accions formatives realitzades per la FSE
54
Nombre de professionals implicats a les accions formatives
1.016
Nombre de professionals que han assistit a accions formatives
30
Convenis amb Universitats i Instituts de Cicles Formatius
13
Nombre de professionals docents a les Universitats