Contractes indefinits
732
Contractes temporals
256
Percentatge de dones sobre el total de càrrecs de responsabilitat
92,3%
Número de nacionalitats dels professionals que presten serveis
15
Total d’excedències per cura de familiar/ conciliacions concedides
16
% professionals amb excedència o reducció de jornada com a mesura de conciliació
14,17 %
Nombre de premis concedits a professionals
8

EstructuraHospital**CSS Bernat JaumeABS l’Escala***Serveis comuns de la FundacióTotal FSE
Facultatius134,728,6615,8424,00183,22
Diplomats Assistencials i grau en infermeria215,5232,2616,4414,38278,58
Altres Assistencials125,0354,761,3943,08224,26
Administració i Gestió45,731,009,0936,0091,82
Serveis Generals0,000,000,0011,0811,08
Totals521,0096,6842,75128,52788,95
Fa referència a llocs de treball estructurals a dedicació completa
** El recompte de l’Hospital inclou el personal de l’ICS: un diplomat assistencial
*** El recompte de l’ABS l’Escala inclou el personal de l’ICS: un diplomat assistencial
78,65%

Dona

21,35%

Home

2020: I’any de la Covid-19 en imatges