Articles científics publicats
26
Publicacions científiques nacionals
4
Publicacions amb factor d’impacte
24
Estudiants de Doctorat
1
Despesa pública I+D
705.925 €
Despesa privada I+D
535.175 €
Marques comunitàries
2
Volum de negoci d’innovació
1.241.100 €
Nombre d’idees innovadores presentades
9
Start-ups analitzades
1
Assaigs clínics actius
3
Estudis observacionals
33
Nombre de reunions del comitè d’innovació
1
Percentatge de dones com a personal investigador
60,46 %